See PRO editionSee PRO edition

See other templatesSee other templates

Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeStrekeNoordstreekRustenburg Tak

Rustenburg Tak

Bestuur Besonderhede

VOORSITTER: Nico Pietersen 082 816 9378
voorsitter.rus@boeremusiekgilde.org.za
ONDERVOORSITTER: Koos Nel 082 563 7725 ondervoorsitter.rus@boeremusiekgilde.org.za
SEKRETARIS: Eddie Roets 072 171 0600 roets.eddie0411@gmail.com
TESOURIER: Joy Theunissen 082 822 1059
tesourier.rus@boeremusiekgilde.org.za
ADD. LID: Ansie van Deventer 072 286 8636 zpikkewyn@gmail.com
BESKERMHEER: Corrie Bothma 083 268 9445

beskermheer.rus@boeremusiekgilde.org.za


 BESTUUR

Voor Vlnr. Corrie Bothma (Beskermheer van die tak), Ansie van Deventer (Add. Lid), Joy Theunissen (Tesourier)
Middel Vlnr. Koos Nel (O/Voorsitter), Nico Pietersen (Voorsitter)
Agter:  Eddie Roets (Sekretaris)

JAARPROGRAM

Alle danse word in die NG Kerksaal, Protea Park, Rustenburg (Hoek van Bergboslaan en Witstinkhoutlaan) aangebied vanaf 18H00 tot 24H00.


02 Februarie 2019

02 Maart 2019

06 April 2019

04 Mei 2019

01 Junie 2019

13 Julie 2019      (Algemene jaarvergadering en verkiesing van nuwe komitee)

03 Augustus 2019

07 September 2019

05 Oktober 2019

02 November 2019

Boeremusiekgilde - Facebook

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top