Our Mission

It is our mission as a cultural organization to preserve, promote and manage our cultural music with a national identity in the true Boeremusic idiom and to develop dynamically, in order to keep up with changing times and to modernise without jeopardising the historic flavour or basis thereof.

Slide 2 foto-14 Slide 3 11722276_1039726216039632_4919201262238799149_o Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Ons Missie

Ons missie is om as kultuurorganisasie ons volkseie kultuurmusiek in die Boeremusiek-idioom te bewaar, te bevorder, te bestuur en dinamies te laat groei en ontwikkel om saam met veranderende tye te moderniseer sonder om afbreuk te doen aan die historiese inslag of basis daarvan.

HomeStrekeNoordstreekPretoria Tak

Pretoria Tak

Bestuur Besonderhede

VOORSITTER

Hennie van Wyk

vanwyk.hl58@gmail.com

071 688 8706

O/VOORSITTER

Willie Jooste

williejooste@gmail.com

082 469 6380

SEKRETARIS

Marie Zwarts 

 

 

TESOURIER

Kobus Zwarts 

kobus.zwarts@necsa.co.za

083 727 5449 


JAARPROGRAM

Kontak Hennie van Wyk vir meer inligting
 

Alle funksies word gehou by Pierneef Laerskool,  940 Pierneef St, Villieria, Pretoria, 0186

09/02/2019

02/03/2019 Verskaf musiek by die boeremark en basaar van NG Kerk Pierneef (954 Pierneefstr. Villieria, Pretoria)

27/04/2019

20/07/2019 Algemene jaarvergadering en Verkiesing

31/08/2019

19/10/2019

31/12/2019

Boeremusiekgilde - Facebook

SLUIT AAN

Maak gerus gebruik van die elektroniese aansoekvorm indien jy graag by die Gilde wil aansluit of skryf aan ons as jy meer inligting verlang. Sodra ons jou aansoek via ons webwerf ontvang het en dit deur die Direksie goedgekeur is, sal ons jou meedeel wat die ledegeld bedrag is en reëlings tref vir betaling.

NOORDSTREEK

Die Noordstreek sluit die volgende takke in: Bosveld, Klerksdorp, Leeupoort, Pietersburg, Pretoria, Rustenbrug, Vaaldriehoek, Vrystaat, en Witwatersrand. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

SUIDSTREEK

Die Suidstreek sluit die volgende takke in: Outeniqua, Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen. Die takke het elk hul eie afdeling op ons webblad. Volg gerus die skakels na die verskillende takke om meer oor hul doen en late te wete te kom.

KONTAK ONS

Boeremusiekgilde van SA
Postnet Suite #279
Private Bag X2020, Isando, 1600
HUB:  Jaap Koen - hub@boeremusiekgilde.org.za
Sekretariaat:  Ronelle Jonker - sekretaresse@boeremusiekgilde.org.za
Go to top